Telefonvenn

Meld deg som telefonvenn, eller meld at du ønsker en telefonvenn.

TelefonVenn.no – der du bor - Et prosjekt som motvirker ensomhet og gir trygghet. Målgrupper: Alle som i en tid med isolasjon fra fysiske møter mellom mennesker trenger en å snakke med om det daglige livet eller som vil gi en annen en god samtale på telefon.

Aldersgruppe: For alle

TelefonVenn.no – der du bor

  • Motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet 
  • For alle som trenger en å snakke med eller som vil gi en annen en god samtale på telefon.
  • Knytter kontakter i nærmiljøet via telefon som hindrer isolasjon og bygger fellesskap.

Hvordan blir du TelefonVenn ?

Registrer deg som TelefonVenn ved å ta kontakt med Sissel på telefon 90755593 eller 

på e-post sissel@derdubor.no

En TelefonVenn bruker sin egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.  Samtalen kan vare 5 - 20 minutter og foregå på en tid begge er enige om.
(Se veileder for TelefonVenn)

 Hvem kan være TelefonVenn?

 Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal frivilligsentral (Nærmiljøsenter) og som bekrefter en taushetserklæring som frivillig.

Hva kan du snakke om?

  • Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske.
  • En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med.
  • En TelefonVenn har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.

Koster det noe ?

TelefonVenn er en kostnadsfri tjeneste og skal ikke involvere penger eller avtale om tjenester som det betales for.
(Frivilligsentralen sikrer at dette følges).

Hvem står bak TelefonVenn.no – der du bor?

Prosjektet er initiert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier.

Primær samarbeidspartner er Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark. 

Alle godkjente Frivilligsentraler i Norge kan bruke «TelefonVenn»

Agens AS har bidratt med design og utvikling av nettsiden.

Plusskon har bidratt i prosjektutviklingen.

Prosjektleder:
Gisle Lunde gisle@derdubor.org

Verdigrunnlag:

TelefonVenn.no – der du bor
er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det OK å bekrefte det den andre sier og tror.

Ressurser:

Retningslinjer for TelefonVenn.no - der du bor (link til dok)

Veileder for TelefonVenn.no - der du bor (link til dok)

Hva forventer vi skal skje i løpet av samtalene?

Hovedpoenget er å forsøke å bidra til mindre ensomhet. Mennesker blir mindre ensomme når vi møtes som mennesker. Nå er utfordringen at vi skal gjøre det over telefonen. Vi håper at du og den du ringer har det hyggelig sammen. Kanskje finner dere ut at dere har felles interesser, kanskje diskuterer dere noe, kanskje forteller dere hverandre om livene deres, hvordan dere blir påvirket av situasjonen, eller forteller hverandre om det dere ser utenfor vinduet. Vær gjerne litt nysgjerrig. Folk liker ofte å prate om seg selv, særlig når du har fortalt litt om deg selv, slik at de andre blir trygg på deg.

Hvor ofte og hvor lenge dere snakker sammen kommer an på både deg, den du ringer til - og dagsformen til dere begge. En kort samtale kan også være fint :) 

Det er også veldig fint dersom du gir oss tilbakemeldinger dersom det er noe du bekymrer deg over. Kanskje oppdager du at den du prater med ikke spiser nok, ikke har det helt bra? Da vil vi gjerne vite det.

 Taushetserklæring

Når du registreres som frivillig, bekrefter du denne som du får fra frivilligsentralen.

Politiattest. 

Alle frivillige som arbeider med barn og eldre i frivilligsentralene leverer politiattest.

Det får du vite med om når du har registrert deg.


Kontakt

Snurråsen 47, 3748 Siljan
3748 Siljan

Organisasjonsnummer
920952739

Sosiale media

2021 © Siljan Nærmiljøsenter