Trivselsturer

Trivselsturer blir arrangert for å forhindre ensomhet hos yngre og eldre mennesker, og for å tilrettelegge for opplevelser og sosialt fellesskap som en kanskje ikke ville fått mulighet til ellers. Turene arrangeres i samarbeid med Gulset,- Klyve,- og Herøya Nærmiljøsenter.

Påmelding:
Til Gulset Nærmiljøsenter tlf.: 93 42 74 16 / 93 45 03 03
Eller gå inn på hjemmesiden til Gulset Nærmiljøsenter og meld deg på direkte i søknadsskjema der. 

Betaling:
På VIPPS 2021
Eller til kontonummer: 2610 12 19495

Mer informasjon?
Ta kontakt med Sissel på tlf.: 90 75 55 93.

2022 © Siljan Nærmiljøsenter