"Etter skoletid"

Et gratis aktivitetstilbud for 8-10 trinn på Siljan Ungdomsskole.

Vi tilrettelegger for samlinger der ungdommene kan prøve ulike aktiviteter sammen med trygge voksne personer, i samarbeid med andre lag og foreninger i Siljan. Vi håper også å få til samlinger på Nærmiljøsenteret etter hvert med forskjellig innhold.

"Etter skoletid" er et resultat av søknadsmidler vi fikk innvilget av Amedia(lokalavisen TA) og Sparebankstiftelsen.

Kontakt

Snurråsen 47, 3748 Siljan
3748 Siljan

Organisasjonsnummer
920952739

Sosiale media

2021 © Siljan Nærmiljøsenter